Về trang chủGiới thiệu điểm TBT/WTOTin tức - sự kiệnTra cứu văn bản QPPLLiên hệ - Góp ýEnglish Version

PHÂN LOẠI VĂN BẢN
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực pháp luật
    HỆ THỐNG VBQPPL

  Nga tăng cường hợp tác với các nước của nhóm BRICS và Iran - 16/09/2014  Malaysia hưởng lợi lớn khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN - 16/09/2014  Thủ tướng Malaysia khẳng định cam kết đàm phán Hiệp định TPP - 16/09/2014  Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao kỷ lục - 16/09/2014  Ấn Độ - ASEAN ký FTA về dịch vụ và đầu tư - 16/09/2014  Vòng 5 đàm phán FTA Trung-Nhật-Hàn kết thúc với nhiều tiến triển - 09/09/2014  Hàn Quốc có thể đánh thuế trên 500% đối với gạo nhập khẩu - 09/09/2014  Australia đặt thời hạn ký thỏa thuận tự do thương mại với Ấn Độ - 09/09/2014  Cấm vận thương mại: Kiện Nga lên WTO sẽ mất “quá nhiều thời gian” - 08/09/2014  Có nên kỳ vọng về FTAAP? - 08/09/2014 
Số Bản ghi/trang : 
 Bản ghi (1..20) / 83    Trang 1 / 5 
SỐ HIỆU VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN
28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015
27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT Thông tư liên tịch quy định tiêu chí xác định và danh mục loài ngoại lai xâm hại
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
64/2012/TTLT-BTC-BTNMT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 28/9/2009 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
50/2012/TTLT-BTC-BTNMT HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ MỨC KINH PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
107/2010/TTLT-BTC-TNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 18/12/2003 VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 06/9/2007 HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV Thông tư liên tịch Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất
02/2010/TTLT-BTNMT-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2009/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP GIỮA SỞ CÔNG THƯƠNG VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
02/2009/TTLT-BCA-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
186/2009/TTLT-BTC-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ, PHƯƠNG THỨC, THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG SỐ LIỆU, THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN CỦA NHÀ NƯỚC
40/2009/TTLT-BTC-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHI THUỘC LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
227/2009/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dấn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010
02/2008/TTLT-BNV-BTNMT Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện
158/2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg
135/2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức,
 Bản ghi (1..20) / 83    Trang 1 / 5 

Số truy cập: 134094
Đăng nhập/Đăng ký
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ (Đăng ký)
TIN CẬP NHẬT


 •  Xem tất cả các tin...

   

   
  Ý KIẾN THAM KHẢO

   

   

  © 2006 - Bản quyền thuộc VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP TBT-VN
  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

  Tel: (84-4) 7911599/7912145 * Fax: (84-4) 7912145  - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn